Description

Работа, свързана с полагането на грижи за физическите, психологическите и емоционалните нужди и нуждите, свързани с развитието, на един човек или повече хора.

Additional notes and information

Получателите на грижи като цяло са бебетата, децата в ученическа възраст, хора със заболяване или увреждане и възрастните хора. Предоставящите грижи, обикновено са публични и частни здравни заведения, социални работници, които предоставят услуги, регулирани от държавата, социални работници от публичния сектор, частни или държавни агенции, които предоставят услуги, свързани с грижи, предприятия, действащи към работодатели, доброволчески организации, или организации, създадени в общността, организации и мрежи, свързани с различни вероизповедания, както и роднини и приятели. Работата по полагането на грижи е организирана различно и има различни особености, в зависимост от вида на доставчиците и от получателите.