Description

rūpes par vienas vai vairāku personu fiziskajām, psiholoģiskajām, emocionālajām un attīstības vajadzībām

Additional notes and information

Kā aprūpes saņēmējus parasti identificē zīdaiņus, skolas vecuma bērnus, slimus cilvēkus, cilvēkus ar invaliditāti un vecus cilvēkus. Aprūpes sniedzēji parasti ir valsts vai privāti veselības aprūpes dienesti, valsts regulēti vai publiskā sektora sociālie darbinieki, publiskas vai privātas aprūpes sniedzēju aģentūras, nodarbinātības uzņēmumi, brīvprātīgas un kopienu organizācijas, uz ticību balstītas organizācijas vai tīkli, kā arī radinieki un draugi. Katrai no šīm kategorijām ir atšķirīga vide un veids.