Description

praca polegająca na dbaniu o potrzeby fizyczne, psychologiczne, emocjonalne i rozwojowe jednej osoby lub grupy osób

Additional notes and information

Osoby objęte opieką na ogół identyfikuje się jako niemowlęta, dzieci w wieku szkolnym, osoby chore, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. Opiekę świadczą zazwyczaj publiczne i prywatne służby zdrowia, pracownicy społeczni regulowani przez państwo lub zatrudnieni w sektorze prywatnym, publiczne lub prywatne agencje opiekuńcze, przedsiębiorstwa zatrudnienia, organizacje wolontariackie i społeczne, organizacje lub sieci religijne oraz krewni i przyjaciele. Do każdej kategorii stosuje się różne ustalenia i formy pracy opiekuńczej.