Description

ühe või enama isiku füüsiliste, psühholoogiliste, emotsionaalsete ja arenguvajaduste eest hoolitsemine

Additional notes and information

Hooldatavad on tavaliselt väikelapsed, koolilapsed, haiged, puudega inimesed ja eakad. Hooldust pakuvad tavaliselt tervishoiuteenuse pakkujad avalikus ja erasektoris, riiklikult reguleeritud või avaliku sektori sotsiaaltöötajad, avaliku või erasektori hooldusasutused, tööhõiveasutused, vabatahtlikud ja kogukonnaorganisatsioonid, usuorganisatsioonid või -võrgustikud, sugulased ning sõbrad. Igas kategoorias esinevad hooldustöö eri vormid.