Description

práca zahrňujúca starostlivosť o fyzické, psychologické, citové a vývojové potreby jednej alebo viacerých osôb

Additional notes and information

Príjemcovia starostlivosti sú spravidla dojčatá, deti v školskom veku, osoby s ochoreniami, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia. Medzi poskytovateľov starostlivosti zvyčajne patria verejné a súkromné ​​zdravotnícke služby, štátom regulovaní alebo sociálni pracovníkov vo verejnom sektore, agentúry poskytujúce verejnú alebo súkromnú starostlivosť, zamestnanecké podniky, dobrovoľné a komunitné organizácie, organizácie alebo siete založené na viere, príbuzní a priatelia. Na každú z týchto kategórií sa vzťahujú rôzne nastavenia a spôsoby starostlivosti.