Description

obair a bhaineann le cúram a dhéanamh de na riachtanais fhisiceacha, shíceolaíocha, mhothúchánacha agus fhorbartha atá ag duine amháin eile nó ag daoine eile

Additional notes and information

De ghnáth aithnítear faighteoirí cúraim mar naíonáin, leanaí aoise scoile, daoine atá tinn, daoine faoi mhíchumas, agus daoine scothaosta. Go hiondúil, cuimsíonn soláthraithe cúraim seirbhísí sláinte poiblí agus príobháideacha, oibrithe sóisialta faoi rialú stáit nó san earnáil phoiblí nó, gníomhaireachtaí poiblí nó príobháideacha a sholáthraíonn cúram, fiontair fostaíochta, eagraíochtaí deonacha agus pobail, eagraíochtaí nó líonraí creidimh, agus gaolta agus cairde. Bíonn socruithe agus modhanna éagsúla cúraim i bhfeidhm i ngach ceann de na catagóirí seo.