Description

punë e të përkujdesurit për nevojat fizike, psikologjike, emocionale dhe zhvillimore të një ose më shumë njerëzve të tjerë

Additional notes and information

Marrësit e përkujdesit zakonisht identifikohen si foshnje, fëmijë të moshës shkollore, njerëz të sëmurë, persona me aftësi të kufizuara dhe persona të moshuar. Ofruesit e përkujdesit zakonisht përfshijnë shërbime shëndetësore publike dhe private, punonjës socialë të rregulluar nga shteti ose sektori publik, agjensi publike ose private të sigurimit të kujdesit, ndërmarrje të punësimit, organizata vullnetare dhe të komunitetit, organizata ose rrjete të bazuara në besim, të afërm dhe miq. Cilësime dhe modalitete të ndryshme të punës së përkujdesit zbatohen për secilën prej këtyre kategorive.