Description

práce spočívající v péči o tělesné, psychické, citové a vývojové potřeby jedné nebo více osob

Additional notes and information

Za příjemce péče jsou obecně považovány děti předškolního a školního věku, nemocné osoby, osoby se zdravotním postižením a starší osoby. Poskytovateli péče jsou zpravidla soukromá a veřejná zdravotnická zařízení, sociální pracovníci ve státem regulovaném nebo veřejném sektoru, veřejné či soukromé pečovatelské agentury, zaměstnavatelé, dobrovolnické a komunitní organizace, náboženské organizace či společenství a příbuzní a přátelé. V každé z uvedených kategorií se uplatňuje jiné nastavení a způsoby pečovatelské činnosti.