Description

Развој компетенција за родну равноправност комбинује низ активности којима је циљ јачање вјештина и знања људи о одређеном питању, у овом случају родној равноправности. За развој родних компетенција могу се организовати разне активности, попут иницијатива за подизање свијести, обука и подучавања. Развој компетенција може се десити у неколико фаза у процесу креирања политике. Поред јачања вјештина, свијести и знања људи, то може имати и позитиван утицај на њихову заинтересованост и посвећеност родној равноправности.

Additional notes and information

Развој компетенција може обухватати широк спектар различитих образовних алата и процеса као што су: обуке и курсеви; обука особља; онлајн модули; приручници и сажети прегледи свих ресурса; савјетовања; и мреже за размјену професионалног искуства.