Description

en række aktiviteter, der sigter mod at styrke menneskers færdigheder og viden om et bestemt emne, såsom kønsligestilling

Additional notes and information

Der kan iværksættes en lang række forskellige aktiviteter til opbygning af ligestillingskompetencer, såsom oplysningsfremmende initiativer, uddannelse og coaching. Kompetenceudvikling kan finde sted på flere stadier i den pågældende procescyklus. Udover at styrke menneskers færdigheder, bevidsthed og viden, kan kompetenceopbygning også have en positiv indvirkning på interessen for og engagement i ligestillingsspørgsmål. Kompetenceudvikling kan finde sted ved hjælp af en bred vifte af forskellige uddannelsesværktøjer og -processer, f.eks. ved efteruddannelsesarrangementer, kursusforløb, personalemøder, onlinemoduler, vejledningsmateriale og ressourcekompendier, konsulentarrangementer samt netværk for videndeling.