Description

séria aktivít zameraných na posilnenie zručností ľudí a ich znalostí o určitej oblasti, ako je napr. rodová rovnosť

Additional notes and information

Na rozvíjanie rodových kompetencií, akými sú iniciatívy na zvyšovanie povedomia, školenia a koučovanie, sa môžu organizovať rôzne činnosti. Rozvoj kompetencií sa môže vyskytnúť vo viacerých fázach cyklu politík. Okrem zlepšovania zručností, zvyšovania povedomia a rozširovania znalostí ľudí môže mať pozitívny vplyv aj na ich záujem o rodovú rovnosť a záväzok voči nej. Rozvoj kompetencií môže zahŕňať širokú škálu rôznych vzdelávacích nástrojov a procesov, akými sú: osobná odborná príprava a študijné programy; úvodné zaškolenie zamestnancov, on-line moduly; poradenské materiály a súhrny zdrojov, poradenské služby a siete na zdieľanie odborných znalostí.