Description

Różne rodzaje aktywności mających na celu wzmacnianie umiejętności i wiedzy ludzi w pewnej dziedzinie, takiej jak równość płci

Additional notes and information

Aby rozwijać kompetencje związane z równouprawnieniem płci można organizować różne działania, takie jak inicjatywy podnoszące świadomość, szkolenia i coaching. Rozwój kompetencji może się odbywać w kilku etapach cyklu tworzenia polityki. Poza rozwijaniem umiejętności, świadomości i wiedzy, może to mieć także pozytywny wpływ na zainteresowanie i zaangażowanie w równość płci. Rozwój kompetencji może obejmować szeroki zakres narzędzi i procesów edukacyjnych, takich jak szkolenia i studia bezpośrednie; wdrażanie personelu; moduły online; wytyczne i kompendia zasobów; spotkania konsultacyjne oraz sieci umożliwiające dzielenie się wiedzą fachową.