Description

sraith gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu scileanna agus eolas daoine a neartú ar ábhar áirithe, amhail comhionannas inscne

Additional notes and information

Is féidir éagsúlacht gníomhaíochtaí a eagrú chun inniúlachtaí inscne a fhorbairt, mar shampla tionscnaimh ardaithe feasachta, oiliúint agus cóitseáil. D'fhéadfadh forbairt inniúlachta a bheith ann i roinnt céimeanna den timthriall beartais. Chomh maith le feabhas a chur ar scileanna, feasacht agus eolas na ndaoine, d'fhéadfadh sé tionchar dearfach a bheith acu freisin ar a suim agus ar a dtiomantas do chomhionannas inscne. Is féidir le forbairt inniúlachta raon leathan uirlisí agus próisis oideachais éagsúla a áireamh, mar shampla: imeachtaí oiliúna duine le duine agus cúrsaí staidéir; ionduchtú foirne; modúil ar líne; ábhair threorach agus cnuasaigh acmhainní; socruithe comhairliúcháin; agus líonraí chun saineolas a roinnt.