Description

Tegevused, mille eesmärk on parandada inimeste oskusi ja teadmisi soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas

Additional notes and information

Soolise võrdõiguslikkuse kompetentsi arendamiseks on võimalik korraldada eri tegevusi, nt tõsta teadlikkust, viia läbi koolitusi, juhendada. See võib toimuda poliitikatsükli eri etappides. Lisaks sellele, et inimeste oskused, teadlikkus ja teadmised paranevad, võib see positiivselt mõjutada ka nende huvi soolise võrdõiguslikkuse vastu. Kompetentsi arendamine võib leida aset erinevate haridustööriistade abil, nt koolitused ja kursused, personali sisseelamisprogrammid, veebimoodulid, juhendmaterjalid, konsultatsioonid ja kogemuste jagamise võrgustikud.