Description

soubor činností, jejichž cílem je posílení dovedností a znalostí lidí v určité oblasti, jako je například genderová rovnost

Additional notes and information

Rozvoj kompetencí v oblasti genderové rovnosti lze zajistit pomocí různých činností, například pomocí iniciativ, vzdělávání a odborného vedení zvyšujícího povědomí o otázkách genderové rovnosti. K rozvoji kompetencí může docházet v několika fázích politického cyklu. Kromě posilování dovedností, povědomí a znalostí lidí může rozvoj kompetencí mít také příznivý vliv na zájem o problematiku genderové rovnosti a na zapojení do snah o dosažení genderové rovnosti. K rozvoji kompetencí lze využít celou řadu různých vzdělávacích nástrojů a postupů, například prezenční vzdělávací akce a kursy, zaškolování personálu, on-line moduly, instruktážní materiály a soupisy zdrojů, poradenství a sítě pro sdílení znalostí.