Description

veiklos, kuriomis siekiama stiprinti žmonių gebėjimus ir žinias tam tikru, pavyzdžiui, lyčių lygybės klausimu

Additional notes and information

Kompetencijas lyčių lygybės klausimais galima ugdyti įvairiais būdais, kaip antai, įgyvendinti informuotumo didinimo iniciatyvas, organizuoti mokymus ir konsultacijas. Kompetencijų ugdymas gali vykti keliais politikos ciklo etapais. Be to, kad keliama žmonių kvalifikacija, gilinamas išmanymas ir žinios, tai gali taip pat daryti teigiamą poveikį jų interesams ir įsipareigojimui siekti lyčių lygybės. Kompetencijos ugdymas gali apimti platų spektrą įvairių švietimo įrankių ir procesų, tokių kaip: kontaktinių mokymų renginiai ir studijų kursai, darbuotojų supažindinimas, internetiniai moduliai, gairių medžiaga ir išteklių sąvadai, konsultavimo priemonės ir dalijimosi patirtimi tinklai.