Description

Eri toimet, joiden tarkoituksena on vahvistaa ihmisten taitoja ja osaamista tietystä asiasta, esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta

Additional notes and information

Sukupuolten tasa-arvoa koskevien valmiuksien kehittämiseksi voidaan organisoida monia eri toimia, kuten valistuskampanjoita, koulutusta ja ohjausta. Valmiuksien kehittämistä voidaan toteuttaa toimintapoliittisen syklin monessa vaiheessa. Ihmisten taitojen, tietoisuuden ja tietämyksen parantamisen lisäksi sillä voi myös olla myönteinen vaikutus heidän kiinnostukseensa ja sitoutumiseensa sukupuolten tasa-arvoon. Valmiuksien vahvistaminen voi sisältää monia eri koulutusvälineitä ja -prosesseja, kuten henkilökohtaisia koulutustapahtumia ja kursseja, henkilöstön perehdytystä, verkkomoduuleja, ohjausaineistoa ja resurssikokonaisuuksia, neuvontajärjestelyjä ja verkostoja kokemusten jakamiseen.