Description

serie de activități care urmăresc să întărească competențele și cunoștințele oamenilor fata de un anumit subiect, de exemplu egalitatea de gen

Additional notes and information

Se pot organiza diferite activități pentru a dezvolta competențele de gen, de exemplu inițiative de conștientizare, formare și pregătire. Dezvoltarea de competențe poate avea loc în diferite faze ale ciclului de elaborare de politici. Pe lângă faptul că îmbunătățește competențele, conștientizarea și cunoașterea, poate avea un efect pozitiv și asupra interesului și angajamentului față de egalitatea de gen. Dezvoltarea de competențe poate cuprinde o gamă largă de instrumente și procese ca de exemplu: diverse evenimente clasice de formare și iniţiere a personalului; module online; materiale de îndrumare și compendii de resurse; formule de consultanță și rețele de schimb de experiență.