Description

niz aktivnosti kojima je cilj jačati vještine i znanja o određenim pitanjima kao što je rodna ravnopravnost

Additional notes and information

Razne su aktivnosti na raspolaganju za razvoj sposobnosti u području rodne ravnopravnosti, kao što su inicijative podizanja osviještenosti, obuka i osposobljavanje. Razvoj sposobnosti može se pojaviti u više stadija provedbe politike. Osim unaprjeđivanja vještina, podizanja osviještenosti i znanja ljudi, može također imati pozitivan učinak na interes i angažman u području rodne ravnopravnosti. Razvoj sposobnosti može uključivati široki raspon različitih obrazovnih alata i procesa, kao što su praktična obuka i tečajevi usavršavanja, obuka zaposlenika, moduli na internetu, vodiči i sažete informacije o resursima, savjetovanja i mreže za razmjenu stručnih savjeta.