Description

bet koks priešiškas elgesys, įskaitant atleidimą iš darbo, pateikus skundą, nevienodo požiūrio darbe atvejais

Additional notes and information

Tai linkęs daryti diskriminacijos (įskaitant smurto formas) veiksmu įtariamas kaltininkas.