Description

ogynnsam behandling, inbegripet avskedande i fall av ojämlik behandling på arbetsplatsen, som svar på ett påtalande eller anmälning av diskriminering

Additional notes and information

Detta tenderar att utföras av den som påstås ha utfört en diskriminerande handling (inbegripet former av våld).