Description

У контексту једнакости, виктимизација описује свако непријатељско поступање (укључујући отпуштање у случајевима неједнаког третмана на послу) које настаје као реакцију на жалбу. Видети такође: секундарна виктимизација

Additional notes and information

Ово обично врши наводни починилац дискриминаторог дела (укључујући облике насиља).