Description

enhver skadelig behandling, herunder afskedigelse i tilfælde af ulige behandling på arbejdspladsen som reaktion på en klage. Viktimisering omhander både udsathed for vold og anden offergørelse, såsom personforfølgelse.

Additional notes and information

Denne behandling udføres ofte af den person, som formodes at stå bag den diskriminerende handling (herunder former for vold).