Description

përvoja e një personi për të vuajtur një shkelje të të drejtave nga një vepër penale; veprat kundër personit kuptohen si shkelje e të drejtave të individëve të mbrojtura nga ligji penal.

Additional notes and information

Kjo tenton të kryhet nga autori i dyshuar i një akti diskriminimi (përfshirë format e dhunës).