Description

l-esperjenza ta' persuna li ssofri vjolazzjoni tad-drittijiet permezz ta' reat kriminali; reati kontra l-persuna huma meqjusa bħala li jiksru d-drittijiet tal-persuni protetti bil-liġi kriminali.

Additional notes and information

Dan normalment isir mill-allegat attur tal-att diskriminatorju (inkluż forom ta' vjolenza).