Description

natuurlijke persoon die schade (waaronder lichamelijke, geestelijke of emotionele schade of economisch verlies) heeft geleden als direct gevolg van een strafbaar feit – ongeacht de vraag of een dader is geïdentificeerd, aangehouden, vervolgd of veroordeeld, en ongeacht de eventuele familieband tussen de dader en het slachtoffer

Additional notes and information

Onder deze definitie vallen ook familieleden van een overleden slachtoffer die schade hebben geleden door de dood van de betrokkene als direct gevolg van een strafbaar feit.