Description

Оштећена/и - жртва је физичко лице које је претрпело повреду (укључујући физичку, менталну или емоционалну повреду или економски губитак) директно проузроковану кривичним делом - без обзира да ли је починилац идентификован, лишен слободе, кривично гоњен или осуђен и без обзира на породични однос између њих. Видети такође: преживела/ли

Additional notes and information

Ова дефиниција такође обухвата чланове породице умрле жртве који су претрпели штету због смрти особе која је директно проузрокована кривичним делом. У односу на насиље према женама, термин „жртваˮ се често користи наизменично са термином „преживела/лиˮ. Међутим, израз жртва био је предмет критике јер негира учешће жена које су подвргнуте родно заснованом насиљу, посебно жртвама силовања. Стога је предложено да се користи израз преживела/ли. Расправе у вези са овом терминологијом су у току. Напомена: Упркос тренутним расправама о терминима „жртваˮ и „преживела/лиˮ- ради јасноц́е и доследности - у свим дефиницијама у Речнику о родној равноправности везаним за родно засновано насиље, термин „жртваˮ користимо пошто се исти термин користи се у европским и међународним изворима.