Description

olyan természetes személy, aki közvetlenül bűncselekmény következtében sérelmet szenvedett (ideértve a fizikai, szellemi vagy érzelmi sérülést, vagy gazdasági hátrányt) – függetlenül attól, hogy az elkövetőt azonosították-e, elfogták-e, vádat emeltek-e ellene vagy elítélték-e, valamint függetlenül a kettőjük közötti családi kapcsolattól

Additional notes and information

A fogalommeghatározás a közvetlenül bűncselekmény következtében életét vesztett személy családtagjaira is kiterjed, akik e személy elhalálozása folytán sérelmet szenvedtek.
A nők elleni erőszak vonatkozásában az „áldozat” kifejezést gyakran a „túlélő” szinonimájaként használják. Az „áldozat” kifejezéssel kapcsolatban azonban kritikák fogalmazódtak meg, mivel tagadja, hogy a nemi alapú erőszakot elszenvedett nők, különösen a szexuális kényszerítés áldozatai tettek volna bármit is. Ennek értelmében a „túlélő” kifejezés használata lenne javasolt. A terminológiai viták jelenleg is folynak.
Az „áldozat” és a „túlélő” kifejezés körüli jelenlegi viták ellenére az egyértelműség és a következetesség kedvéért a nemek közötti egyenlőség fogalomtárának valamennyi fogalommeghatározásában az „áldozat” szót használjuk, mivel ez a kifejezés használatos az európai és nemzetközi forrásokban is.