Description

fysisk person som har utsatts för skada (inbegripet fysisk, psykisk eller emotionell skada eller ekonomisk förlust) som orsakats direkt av en brottslig handling, oavsett om förövaren identifierats, gripits, åtalats eller dömts, och oavsett familjeförhållandet dem emellan

Additional notes and information

Denna definition avser även ett avlidet offers familjemedlemmar som utsatts för skada på grund av personens död som direkt orsakats av en straffbelagd gärning.
I samband med våld mot kvinnor har termen ”offer” ofta används omväxlande med termen ”överlevare”. Termen offer har kritiserats då den osynliggör agens för kvinnor som utsatts för könsrelaterat våld, i synnerhet våldtäkt. Det har då föreslagits att termen överlevare ska användas. Det pågår diskussioner med avseende på denna terminologi.
Trots de pågående diskussionerna om termerna ”offer” och ”överlevare” används termen ”offer” i samtliga definitioner i jämställdhetsordlistan som avser könsrelaterat våld eftersom denna term används i europeiska och internationella källor.