Description

persoană care a suferit un prejudiciu (fizic, psihic sau afectiv sau pierderi economice) cauzat direct de o infracțiune – indiferent dacă faptuitorul este identificat, prins, urmărit în justiție sau condamnat și indiferent de legătura de rudenie

Additional notes and information

Definiția cuprinde și membrii familiei unei victime decedate care au suferit prejudicii ca urmare a decesului persoanei cauzate direct de o infracțiune. În legătură cu violența împotriva femeilor, se folosește deseori termenul de „victimă” ca sinonim al termenului „supraviețuitoare/supravițuitor”. Termenul de „victimă” a fost însă criticat deoarece neagă capacitatea de a acționa a femeilor supuse unei violențe pe bază de gen, în special a victimelor violului. S-a propus deci folosirea termenului de supraviețuitor. Dezbaterile în legătură cu această terminologie sunt în curs. În ciuda dezbaterilor actuale cu privire la termenii de „victimă ” și „supraviețuitor − în scopuri de claritate și consecvență − în toate definițiile Glosarului egalității de gen cu privire la violența de gen folosim termenul „victimă” deoarece aceste termen se folosește repetat în sursele europene și internaționale.