Description

Füüsiline isik, kes on kannatanud kahju (sh kehalist, vaimset või emotsionaalset kahju või majanduslikku kahju), mida põhjustas kriminaalkuritegu olenemata sellest, kas ründaja tuvastatakse, talle esitatakse süüdistus ja ta mõistetakse süüdi, ning tema suhtest ohvriga

Additional notes and information

Määratlus hõlmab ka surnud ohvri pereliikmeid, kes on kannatanud kahju, sest inimese surma põhjustas otseselt kriminaalkuritegu.