Description

osoba koja je pretrpjela štetu, uključujući tjelesnu, mentalnu ili emocionalnu štetu ili ekonomski gubitak koji je izravno uzrokovan kaznenim djelom, bez obzira na to je li počinitelj identificiran, uhićen, je li protiv njega bio pokrenut kazneni progon ili je osuđen te bez obzira na srodstvo između žrtve i počinitelja

Additional notes and information

Definicija obuhvaća i članove obitelji preminule žrtve koji su pretrpjeli štetu kao posljedicu smrti te osobe, izravno prouzročene kaznenim djelom. U kontekstu nasilja nad ženama, izraz "žrtva" često se koristi naizmjence s izrazom "preživjela osoba". Međutim, izraz "žrtva" predmet je kritike jer ženama izloženim rodnom nasilju pripisuje pasivnu ulogu, osobito žrtvama silovanja. Stoga je predloženo da se upotrebljava izraz "preživjela osoba", a rasprava o tim pojmovima i dalje traje. Bez obzira na rasprave o izrazima "žrtva" i "preživjela osoba", zbog jasnoće i dosljednosti u svim definicijama Pojmovnika rodne terminologije koje se odnose na rodno uvjetovano nasilje upotrebljavamo izraz "žrtva" u skladu s europskim i međunarodnim izvorima.