Description

Luonnollinen henkilö, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, henkinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys riippumatta siitä, onko syyllinen tunnistettu, vangittu, syytetty tai tuomittu ja riippumatta siitä, onko heidän välillään perhesuhde

Additional notes and information

Tämä määritelmä kattaa myös menehtyneen uhrin perheenjäsenet, joille on koitunut haittaa henkilön kuolemasta, joka on välitön seuraus rikoksesta. Naisiin kohdistuvan väkivallan osalta termiä "uhri" käytetään usein merkitsemään samaa kuin "eloonjäänyt". Termiä "uhri" on kuitenkin arvosteltu, koska siinä ei oteta huomioon sukupuoleen perustuvan väkivallan kohteena olevien naisten, erityisesti raiskauksen uhrien, toimintaa. Siksi on ehdotettu, että olisi käytettävä termiä "eloonjäänyt". Tästä terminologiasta käydään edelleen keskustelua. Termeistä "uhri" ja "eloonjäänyt" käytävästä keskustelusta huolimatta kaikissa sukupuolten tasa-arvosanaston sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvissä määritelmissä käytetään selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi termiä "uhri", koska samaa termiä käytetään toistuvasti EU:n kansainvälisissä lähteissä.