Description

fiziska persona, kurai radīts kaitējums (tostarp fizisks, garīgs vai emocionāls kaitējums vai ekonomiski zaudējumi), ko tieši izraisījis noziedzīgs nodarījums neatkarīgi no tā, vai noziedzīga nodarījuma veicējs ir identificēts, aizturēts, pret viņu ierosināta lieta vai viņš ir notiesāts, un neatkarīgi no radnieciskajām attiecībām starp viņiem

Additional notes and information

Šī definīcija aptver arī mirušā upura ģimenes locekļus, kuriem ir radīts kaitējums, jo personas nāvi tiešā veidā radīja noziedzīgs nodarījums. Saistībā ar vardarbību pret sievietēm terminu “upure” bieži vien izmanto pārmaiņus ar terminu “izdzīvojusī”. Tomēr termins “izdzīvojusī” ir kritizēts, jo tas neattiecas uz sievietēm, kas pakļautas dzimumbalstītai vardarbībai, jo īpaši vardarbības upurēm. Tāpēc ieteicams izmantot terminu “upure”. Joprojām notiek apspriedes saistībā ar šiem terminiem. Neskatoties uz pašreizējām apspriedēm par terminiem “upure” un “izdzīvojusī”, skaidrības un konsekvences nolūkos visās dzimumu līdztiesības glosārija definīcijās saistībā ar dzimumbalstītu vardarbību mēs izmantojam terminu “upure”, jo šis termins ir izmantots arī Eiropas un starptautiskajos avotos.