Description

fizična oseba, ki je utrpela škodo (vključno s fizično, duševno ali čustveno škodo ali ekonomsko izgubo), neposredno povzročeno v kaznivem dejanju – ne glede na to, ali je storilec prepoznan, prijet, sodno preganjan ali obsojen, in ne glede na družinsko razmerje med njima

Additional notes and information

Ta opredelitev pojma zajema tudi družinske člane pokojne žrtve, ki so utrpeli škodo zaradi žrtvine smrti, ki jo je neposredno povzročilo kaznivo dejanje.
V zvezi z nasiljem nad ženskami se izraz „žrtev“ pogosto uporablja zamenljivo z izrazom „preživela“. Vendar je bil izraz „žrtev“ deležen kritik, ker ženske opisuje kot nezmožne delovanja, kadar gre za nasilje na podlagi spola, zlasti ko gre za posilstvo. Zato je bilo predlagano, da se uporablja izraz „preživela“. Razprave v zvezi s to terminologijo še potekajo.
Kljub aktualnim razpravam o izrazih „žrtev“ in „preživela“ v vseh opredelitvah pojmov s področja enakosti spolov v zvezi z nasiljem na podlagi spola v tem glosarju zaradi jasnosti in doslednosti uporabljamo izraz „žrtev“, ker se isti izraz uporablja v evropskih in mednarodnih virih.