Description

Оштећена/и – жртва је физичко лице које је претрпјело повреду (укључујући физичку, менталну или емоционалну повреду или економски губитак) директно проузроковану кривичним дјелом – без обзира да ли је починилац идентификован, лишен слободе, кривично гоњен или осуђен и без обзира на породични однос између њих. Ова дефиниција такође обухвата чланове породице умрле жртве који су претрпјели штету због смрти особе која је директно проузрокована кривичним дјелом.

Additional notes and information

У односу на насиље над женама, термин „жртва” се често користи наизмјенично са термином „преживјела/ли”. Међутим, израз жртва био је предмет критике јер негира учешће жена које су подвргнуте родно заснованом насиљу, посебно жртава силовања. Стога је предложено да се користи израз преживјела/ли. Расправе у вези са овом терминологијом су у току. Упркос тренутним расправама о терминима „жртва” и „преживјела/ли” – ради јасноће и досљедности – у свим дефиницијама у Рјечнику о родној равноправности везаним за родно засновано насиље, термин „жртва” користимо пошто се користи у европским и међународним изворима.