Description

fyzická osoba, která utrpěla újmu, jež může zahrnovat fyzickou, duševní, psychickou či ekonomickou ztrátu v přímém důsledku trestného činu, stejně jako rodinní příslušníci a příslušnice osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena tresným činem a kteří urtpěli újmi jako důsledek smrti dané osoby.

Additional notes and information

Tato definice zahrnuje i rodinné příslušníky zemřelé oběti, jež utrpěla újmu v podobě usmrcení přímo zapříčiněného trestným činem.