Description

lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder som syftar till att skydda offer samt deras familjer och vittnen från ytterligare former av våld och upprepad viktimisering eller sekundär viktimisering i samtliga skeden av utredningarna och domstolsförfarandena