Description

beart reachtach agus eile arb é is aidhm dóibh íospartaigh a chosaint chomh maith lena dteaghlaigh agus finnéithe ó aon fhoréigean eile agus athíospairt, ag gach céim d'imscrúduithe agus imeachtaí breithiúnacha