Description

legislativní či jiné opatření, jehož cílem je chránit ve všech fázích vyšetřování a soudního řízení oběti, jejich rodiny a svědky před dalším násilím a opětovnou či sekundární viktimizací