Description

wetgevings- of andere maatregel die ten doel heeft slachtoffers, hun families en getuigen te beschermen tegen iedere verdere vorm van geweld en te voorkomen dat zij opnieuw slachtoffer of secundair slachtoffer worden, in alle stadia van onderzoeken en juridische procedures