Description

teisinė ir kita priemonė, kuria siekiama apsaugoti aukas, taip pat jų šeimas ir liudytojus nuo bet kokių formų tolesnio smurto ir pakartotinės viktimizacijos arba antrinės viktimizacijos visais tyrimo ir teismo proceso etapais