Description

leģislatīvs un cita veida pasākums, kura mērķis ir aizsargāt upurus, kā arī viņu ģimenes un lieciniekus no jebkāda veida turpmākas vardarbības un reviktimizācijas vai sekundārās viktimizācijas visos izmeklēšanas un tiesvedības posmos