Description

zakonodajni in drugi ukrepi s ciljem zaščititi žrtve ter njihove družine in priče pred kakršno koli obliko nadaljnjega nasilja in ponovne ali sekundarne viktimizacije na vseh stopnjah preiskav in sodnih postopkov