Description

Законодавне и друге мере чији је циљ заштита жртава, као и њихових породица и сведоке од било ког другог облика насиља и поновне виктимизације или секундарне виктимизације, у свим фазама истраге и судског поступка. Видети такође: жртва; преживела/ли