Description

Законодавне и друге мјере чији је циљ заштита жртава, као и њихових породица и свједока од било ког другог облика насиља и поновне виктимизације или секундарне виктимизације, у свим фазама истраге и судског поступка.