Description

zakonodavne ili druge mjere kako bi se zaštitile žrtve, njihove obitelji i svjedoci od svakog daljnjeg oblika nasilja i ponovne viktimizacije ili sekundarne viktimizacije u svim stadijima istrage i sudskog postupka