Description

kľúčový koncept v oblasti ženských štúdií a feministickej teórie, najmä v súvislosti s témami kontroly ženských tiel, telesnej rôznorodosti a kritiky rodovej dichotómie a esencializmu.

Additional notes and information

Diskurz o rode ovplyvňuje telá rôznymi spôsobmi, najmä tým ako formuje uvažovanie o vzhľade alebo kompetenciách dievčat a chlapcov, žien a mužov alebo prostredníctvom zovšeobecňujúceho naratívu o anatómii, fyziológii a ďalších telesných charakteristikách rodu. Vzhľadom na všadeprítomnosť (nových) médií a populárnych vedeckých diskurzov o úlohách žien a mužov v ich predpokladanom priamom vzťahu s telesnosťou majú tieto diskurzy významnú normatívnu silu.