Description

Naistutkimuksen ja feministisen teorian keskeinen käsite, jossa keskitytään naisen ruumiin hallintaa ja ruumiillisia eroja koskeviin aiheisiin sekä sukupuolten kahtiajaon ja essentialismin kritiikkiin

Additional notes and information

Sukupuolta koskevissa keskusteluissa käsitellään ruumista eri tavoin, muun muassa hankkimalla tietoa tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten ulkonäöstä ja valmiuksista tai yleistämällä anatomiaa, fysiologiaa ja muita sukupuolten ruumiinominaisuuksia koskevia narratiiveja. Koska (uudet) tiedotusvälineet ovat läsnä jatkuvasti ja populaaritieteessä keskustellaan naisten ja miesten rooleista niiden oletetussa suorassa suhteessa ruumiillisuuteen, näillä keskusteluissa on huomattavasti valtaa normien laatimisessa.