Description

pagrindinė sąvoka, naudojama moterų studijose ir feministinėje teorijoje, kuri daugiausia dėmesio skiria moterų kūno kontrolės temoms, kūniškajai įvairovei ir lyčių dichotomijos bei esencializmo kritikai

Additional notes and information

Diskursai apie lytį kūnus veikia įvairiais būdais, o būtent, informuodami apie mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų išvaizdą ar kompetencijas, arba apibendrindami pasakojimus apie lyčių anatomiją, fiziologiją ir kitas kūno savybes. Dėl plačiai paplitusių (naujosios) žiniasklaidos ir mokslo populiarinimo diskursų apie tariamą tiesioginį moterų ir vyrų vaidmenų ryšį su kūniškumu, šie diskursai turi svarbią nurodančią galią.